headerimage_1 headerimage_2 headerimage_3 headerimage_4
Current language:  English  |  Nederlands  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Español  |  Русский  |  العربية

Disclaimer

Copyright/juridische kennisgeving:
IMS Shipping nv heeft deze website enkel gemaakt om informatie te verstrekken aan belanghebbende partijen. Hoewel we te goeder trouw getracht hebben om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kan de voorgestelde informatie onopzettelijke (technische en feitelijke) onjuistheden en schrijffouten bevatten. IMS Shipping nv waarborgt de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van diensten en materialen en andere elementen die op deze server of elke andere server staan of ermee verbonden zijn, niet.
IMS Shipping nv doet afstand van alle (zowel expliciete als impliciete) verklaringen en waarborgen met betrekking tot de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid van de informatie op deze website voor enig doel. IMS Shipping nv zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de gevolgen verbonden aan het gebruik van deze informatie. IMS Shipping nv behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen aan de informatie op deze website.
IMS Shipping nv geeft u hierbij de toestemming om documenten van IMS Shipping nv die beschikbaar zijn op deze website, te bekijken, te kopiëren, te downloaden en af te drukken onder de volgende voorwaarden:
De documenten mogen enkel voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden worden gebruikt.
De documenten mogen niet worden gewijzigd.
De volgende vermelding inzake copyright en toelating moeten in elk document voorkomen: “Copyright (c) 2010 IMS Shipping nv. Alle rechten voorbehouden. Beschermd door de Europese wetten op het auteursrecht en internationale verdragen.”
Copyright, handelsmerk en andere eigendomsvermeldingen mogen niet worden verwijderd.
alle afbeeldingen en beeldmateriaal: geen gebruik zonder schriftelijke toestemming van IMS Shipping nv.